Empleo en España / La Coruña / Seleccionan interna de fin de semana, dos puestos

Seleccionan interna de fin de semana, dos puestos

Coidando-te selecciona interna de fim de semana. CON EXPERIENCIA NO SECTOR. Servizo prolongado Requirese EXPERIENCIA mínima nos postos ofrecidos, así e como documentación en regra. Imprescindible carnet de conducir e coche propio Interesados/as inscribirse por este medio, enviando curriculum a info.coidandote@gmail.com